Litwini są wierni dolarowi

Zarząd Banku Litewskiego rozwiązał trwające prawie 8 lat "małżeństwo" lita i dolara USA. Odtąd lit jest związany z euro. Ustalony kurs lita i euro nie powinien się zmienić przed wstąpieniem Litwy do Europejskiej Unii Monetarnej i wprowadzeniem euro. Czy euro (i lit) będzie się umacniał, czy słabł - tego nie mogą powiedzieć nawet najsłynniejsi analitycy na świecie.

W jakiej walucie najlepiej przechowywać oszczędności, wkłady, czy wreszcie zaciągać pożyczki? Większość ekspertów radzi, aby właśnie w tej walucie, w której Litwini otrzymują wynagrodzenia. Co jednak myślą sami mieszkańcy o związaniu się z euro oraz w jakiej walucie zamierzają oszczędzać, trzymać wkłady, zaciągać pożyczki? Takie pytania, na zamówienie naszego tygodnika, w dniach 1-5 lutego zadała mieszkańcom wielkich miast Litwy firma badań opinii publicznej i rynku "Spinter".

Większość mieszkańców dużych miast Litwy pozytywnie powitała związanie lita z euro. Negatywnie ocenia ten krok Banku Litewskiego 29,4 proc. respondentów.

Blisko 10 proc. uczestników sondażu zamierza również nadal przechowywać oszczędności w litach. Czwarta część respondentów twierdzi, że pozostanie wierna dolarowi.

("Veidas", nr 6 z 2002 r.)

NG 9 (548)