Kęstutis PETKUNAS

Przerywa się życie co drugiego
poczętego dziecka

Kobiety trockie rodzą mniej

W rejonie trockim z każdym rokiem zmniejsza się liczba urodzin. W 2000 roku na oddziale położniczym szpitala w Trokach na świat przyszło 339 dzieci, natomiast w roku ubiegłym już tylko 271.

Zwiększa się też liczba aborcji

Pracownicy oddziału położniczego nie tylko przyjmują dzieci, ale też dokonują aborcji. W roku ubiegłym na tym oddziale przeprowadzono 129 zabiegów aborcji. W roku pozaprzeszłym w szpitalu trockim dokonano 124 operacji przerwania ciąży.

Wiele kobiet z rejonu trockiego w sprawie przeprowadzenia takich zabiegów zwraca się do szpitali w Wilnie i w innych miastach, możliwie więc, że ogólna liczba aborcji jest nawet trzykrotnie większa.

W rejonie trockim na 100 urodzonych niemowląt przypada 97,36 aborcji. Przerywa się życie co drugiego poczętego dziecka.

Na Litwie na sto urodzonych dzieci notuje się 69,61 przypadków przerwania ciąży. Ogółem przed dwoma laty na Litwie przeprowadzono 23.683 aborcje.

("Lietuvos rytas" z 6 lutego 2002 r.)

NG 9 (548)