Nr 22 (561) 30 maja - 5 czerwca 2002

Zakończenie roku szkolnego w szkółce
"Ojczystej mowy"


W numerze:

Kopiowanie, przedruk i reprodukowanie materiałów ze stron
"Naszego Czasu" jedynie za każdorazową zgodą redakcji.