…Zróżnicowany narodowościowo kraj nasz stanowi część Litwy hi­storycznej - i nas - ludzi mego pokolenia - wychowywano jako Li­twinów, oczywiście w tym znaczeniu, w jakim był Litwinem Mickie­wicz, gdy wołał: „Litwo, ojczyzno moja”. Marian Zdziechowski. Idea polska na kresach, 1923

Historia
O litewsko – polskich stosunkach dyplomatycznych w latach 1938 – 1940 Drukuj
Autor: Inf. wł.   
Czwartek, 07 listopada 2013

Dziś w Domu Sygnatariuszy naukowcy Litewskiego Instytutu Historii przedstawili świeżo wydaną książkę  „Lietuvos ir Lenkijos diplomatiniai santykiai 1938–1940 metais. Dokumentų rinkinys” (Stosunki dyplomatyczne między Litwą i Polską w latach 1938 – 1940. Zbiór dokumentów). Wydanie ukazało się pod redakcją dr Algimantasa Kasparavičiusa z Litewskiego Instytutu Historii oraz dr Pawła Libery z Polskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych.

CZYTAC DALEJ…
 
Poświęcona 240. rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej Drukuj
Autor: Inf. wł.   
Czwartek, 10 października 2013

14 października 1773 roku Sejm Rzeczypospolitej Obojga Narodów na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego  w warunkach zagrożenia rozbiorem, odkładając dyskusję nad innymi tematami  i uważając oświecenie narodu za rzecz priorytetową powołał Komisję Edukacji Narodowej (KEN, pełna nazwa: Komisja nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca) – centralny organ władzy oświatowej, zależny tylko od króla i Sejmu.

CZYTAC DALEJ…
 
Między dwoma przestępczymi systemami Drukuj
Autor: Inf. wł.   
Piątek, 13 września 2013

Wczoraj w Sejmie RL odbyła się międzynarodowa konferencja, uczestnicy której dyskutowali nad tematem antyfaszystowskiej rezystencji oraz prób faszystowskich nacystów powołania narodowych formacje SS w krajach bałtyckich w latach 1941 – 1944.

CZYTAC DALEJ…
 
Algirdas Patackas. Iš „gatvinio“ sąjūdiečio atsiminimų Drukuj
Autor: Užrašė Astrida Petraitytė   
Poniedziałek, 10 czerwca 2013

Šis birželis ženklina mūsų naujosios eros 25-metį – iš pradžių laviruojant, prisidengiant „persitvarkymo" Sovietų Sąjungoje legitimumu burtasi keliui į Nepriklausomybę. Mūsų istorinė atmintis dabar linkusi Sąjūdį išgryninti iki idealiosios formos ir turinio: ak, kokia tuomet buvo vienybė, darna, pasišventimas!.. Tai suprantama – Tautos esminiai istoriniai momentai natūraliai apsigaubia legendos šleifu, o jos Simbolių statusą įgijusių įvykių ar personalijų „demaskavimas", surandant juose psichologinių kliaudžių, nėra labai išmintingas. Vis dėlto prasminga pajusti lakoniškų vadovėlių skirsnių „virtuvę", Istorijos gyvąjį procesą.
Skaitytojams siūlome paskutinio sovietinės Lietuvos politinio kalinio, KGB kalėjime kalinto už pogrindinės „Lietuvos ateities" ir „Pastogės" redagavimą, Kovo 11-osios signataro, Seimo nario Algirdo Patacko liudijimus apie priešsąjūdinį laikotarpį ir Kauno Sąjūdžio pradžią.

Grįžau iš kalėjimo 1987-ųjų vasarį. Niekaip negalėjau priprasti prie laisvės – pasaulis anapus grotų buvo per daug margas, per daug lengvabūdiškas. Ir santykiai tarp žmonių trikdė, buvau keistai pažeidžiamas: jokios prievartos, net žodinės, negalėjau pakelti –¬ troleibuse kas susiginčija ir darosi vidujai negera... Paskui praėjo, man labai gaila, kad praėjo – tai buvo vienas giluminių patyrimų mano gyvenime. Toji laisvės jausena – nenusakoma; štai sėdžiu (tai jau po kiek laiko) garaže, budžiu, nieko ypatingo nesimato, tik apšiurę silikatinių plytų pastatėliai su šiferio stogais, asfaltas, bet ir – debesis, gabalėlis dangaus... Ir man taip gražu, gera, nes tai yra laisvė, nes tai tvyro ore...

CZYTAC DALEJ…
 
Historia. Wileńska AK a Niemcy Drukuj
Autor: Zdzisław A. Siemaszko   
Niedziela, 26 maja 2013

Między dwoma wrogami

Antyniemiecka propaganda wpajana w Polaków w ciągu kilkudziesięciu lat przez Sowiety, PRL oraz, trzeba to przyznać, przez Armię Krajową i jej duchowych sukcesorów, usadowiła się w polskiej mentalności na dobre i po dziś dzień jakiekolwiek kontakty z Niemcami podczas wojny są traktowane jako karygodne. A jednocześnie takich samych kontaktów z Sowietami nie tylko się nie potępia, lecz są one nawet przedstawiane jako zasługi.

CZYTAC DALEJ…
 
Przewodnik po Wielkim Księstwie Litewskim Drukuj
Autor: Inf. wł.   
Piątek, 03 maja 2013

Dziś w wileńskim Muzeum Zabytków Sakralnych odbyła się prezentacja świeżo wydanej książki „Vadovas po Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę“ (Przewodnik po Wielkim Księstwie Litewskim).

CZYTAC DALEJ…
 
Wracając do tematu przeprosin Drukuj
Autor: Ryšard Maceikianec   
Niedziela, 28 kwietnia 2013

Dziękowanie za dobre uczynki innych i przepraszanie za własne błędy jest bez wątpienia oznaką dobrego tonu i dowodem pewnego poziomu kultury. Dotyczy to prywatnych osób, ale też reprezentantów państw i narodów.
Tym niemniej niedawne „przeprosiny” ministra Linasa Linkevičiusa wywołały burzę niezadowolenia. I nie dlatego, iż społeczeństwo Litwy jakoby nie rozumiało pozytywnego znaczenia tych słów i gestów.

CZYTAC DALEJ…
 
Dr. A.Liekis: „Nepriklausomybės ir jos kūrėjos lietuvių tautos likimą galėjo nuspręsti saujelė „tautinių mažumų“, susiblokavusių su kairiaisiais“ Drukuj
Autor: Algimantas Liekis   
Niedziela, 14 kwietnia 2013

Knygynuose pasirodė istoriko dr. Algimanto Liekio beveik 900 psl. knyga „Prezidentinė Lietuva (1919 – 1920, 1926 – 1940). Tai bene 40 – toji autoriaus knyga lietuvių Tautos raidos klausimais. O ši, naujoji - pirmoji istoriografijoje, kurioje pateikiama išsami 1926 m. gruodžio 17 d. perversmo, jo priežasčių ir pasekmių Tautos ir nepriklausomos Lietuvos socialiniam gyvenimui, ūkiui, švietimui, mokslui, tarptautinei padėčiai ir kt. analizė. Atskira (128 p.) knygute išleista ir to veikalo santrauka.

CZYTAC DALEJ…
 
“Sprawa nr 98” z roku 1972 Drukuj
Autor: Inf. wł.   
Czwartek, 11 kwietnia 2013

Dziś w Wileńskim Domu Nauczyciela Teatr Gorejącego Ogniska (oryginalna nazwa Liepsnojančio Židinio Teatras )  wystawił spektakl “Sprawa nr 98”.

CZYTAC DALEJ…
 
Czy izolowanie Litwy jest możliwe? Drukuj
Autor: Piotr A. Maciążek   
Czwartek, 04 kwietnia 2013

Polska prowadzi coraz aktywniejszą politykę w strategicznym obszarze Morza Bałtyckiego. Jej nadrzędnym celem jest konsolidacja polityczna, energetyczna i wojskowa państw od Norwegii po Węgry, które będą w stanie skuteczniej stawić czoła przemianom jakie zachodzą w przestrzeni postsowieckiej. Istotną przeszkodą w tej strategii może okazać się stan naszych relacji z pozoru niewielką Litwą, która jest elementem szwedzkich i polskich projektów międzynarodowych i posiada niebagatelny wpływ na politykę realizowaną wobec Obwodu Kaliningradzkiego.

W poniedziałek 11 marca br. premier Donald Tusk wyląduje w Tallinie, gdzie spotka się z szefem estońskiego rządu Andrusem Ansipem oraz prezydentem Estonii Toomasem Ilvesem. Pochylając się nad znaczeniem tego wydarzenia trzeba uświadomić sobie przede wszystkim to, że jest ono „wierzchołkiem góry lodowej” obejmującej w ostatnim czasie liczne wizyty zagraniczne, konsultacje na szczeblu ministerialnym oraz parlamentarnym pomiędzy Polską, Łotwą i Estonią. Intensyfikacja wzajemnych relacji trwa w najlepsze od czasu ogłoszenia dokumentu „Priorytety polskiej polityki zagranicznej 2012-16”, który nakreślił maleńkie republiki jako potencjalny kierunek poszerzenia formatu Grupy Wyszehradzkiej.

CZYTAC DALEJ…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 10