…Całkowitej prawdy nie zna żaden człowiek na tym świecie. To co my, ludzie, nazywamy „prawdą” jest zaledwie jej szukaniem. Szukanie prawdy jest tylko możliwe w wolnej dyskusji. Dlatego ustrój komunistyczny, który tego zakazuje, musi być siłą rzeczy – wielką nieprawdą. Znalazłszy się tedy w świecie uznającym wolność jednostki i wolność myśli, winniśmy czynić wszystko, aby nie zacieśniać horyzontów myślowych, ale rozszerzać; nie zacieśniać dyskusji, a ją poszerzać. Józef Mackiewicz. Zwycięstwo prowokacji, 1962

Perła wileńskiego baroku zabłyśnie znowu Drukuj
Autor: Inf. wł.   
Poniedziałek, 19 grudnia 2011

Dziś na konferencji prasowej w wileńskim klasztorze Wspólnoty Św. Jana (były klasztor Trynitarzy i Kościół Pana Jezusa  http://joanitai.org/ ) dyrektor Departamentu Zabytków Kultury Diana Varnaitė przedstawiła projekt odbudowy rezydencji Sapiehów - jedynego dotychczas zachowanego na Litwie barokowego zespołu pałacu, klasztoru z kościołem i parku, znajdującego się na Antokolu w Wilnie ( http://www.kpd.lt/Sapiegu-ansamblis/ ).

Rezydencja została wzniesiona w końcu XVII wieku przez Jana Kazimierza Sapiehę. Centralny gmach rezydencji projektował architekt Giovanni Battista Frediani, który też uczestniczył w budowie innego unikalnego pobliskiego zabytku – kościoła Św. Piotra i Pawła.
Na pierwszym etapie odbudowy, który potrwa do lutego 2014 roku, zostanie przywrócona zewnętrzna świetność rezydencji. Jednocześnie będzie trwało projektowanie zagospodarowania wnętrz, rekonstrukcji parku i klasztoru z kościołem oraz przesiedlanie szpitala.

Projekt odbudowy zostanie sfinansowany ze środków UE i będzie to jedyny tego rodzaju ośrodek kultury, wzniesiony i odbudowany w stylu późnego baroku na terytorium historycznego Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Na zdjęciach: fragment projektu odbudowy gmachu rezydencji – stan aktualny i projekt rekonstrukcji zachodniej ściany rezydencji; zespól klasztoru z unikalnym barokowym kościołem, którego dekoracja rzeźbiarska wnętrza była niezwykle delikatna i bogata, bardzo przypominająca wystrój kościoła Świętych Piotra i Pawła.