…Genezy koncepcji mojej skłonny jestem dopatrywać się w założeniach politycznych W. Ks. Witolda: obydwa państwa utworzyły wówczas związek, który upodobnić można do dwóch ludzi opartych wzajem plecami, a zwróconych twarzami w przeciwległe strony. Wielkie Księstwo Litewskie na wschód, Korona na zachód. W ten sposób każde z tych państw miało zabezpieczone tyły. Nic oczywiście nie stało na przeszkodzie, aby działać miały, zależnie od okoliczności, w jednym kierunku wspólnie. Józef Mackiewicz. Prawda w oczy nie kole, 2002

Myśl polityczna Adolfasa Damušisa a aktualny stan państwa Drukuj
Autor: Inf. wł.   
Niedziela, 18 czerwca 2017

[…] Po utracie suwerenności państwa – ratować suwerenność myśli. Józef Mackiewicz. Zwycięstwo prowokacji.

Wczoraj w Bibliotece Narodowej im. Martynasa Mažvydasa w ramach studium myśli politycznej Adolfasa Damušisa zakończyła obrady dwudniowa konferencja pt. „Mūsų šimtmetis: tauta demokratinės valstybės kūrybos ir griovimo kryžkelėse“(Nasze stulecie: naród na rozdrożu budowy demokratycznego państwa i jego burzenia).

Dwudniowa interesująca dyskusja z udziałem przedstawicieli środowiska Litwinów z USA i młodzieży - o naszej historii, stanie państwa i myśli politycznej A. Damušisa, była jedną z cegiełek budowy państwa, którego celem najwyższym jest dobro obywateli  w nawiązaniu do ich pamięci historycznej, tradycji i tożsamości narodowej.

Konferencja była też znakiem aktywizacji działalności Centrum studiów demokracji im. A. Damušisa, które od roku 2013 działało przy Uniwersytecie im. Michała Romera, a obecnie jego siedziba została przeniesiona do  odnowionej Biblioteki Narodowej.

***

Adolfas Damušis (1908 – 2003) – litewski naukowiec, działacz oporu sowieckiemu i hitlerowskiemu okupantom, niezłomny bojownik o niepodległy byt państwowy Litwy..

Na zdjęciu: na pytania uczestników konferencji odpowiada jeden z referentów prof. Alvydas Jokubaitis

Filmy video: fragmenty konferencji.