…Wobec zazębienia interesów międzynarodowych, nie ma już dziś miejsca na suwerenności państwowe starego typu. Jeżeli jakiś naród chce pozostać suwerennym, winien rozumieć, że taka możliwość istnieje jedynie przez integralne włączenie się do wolnego świata. …Musimy zdać sobie sprawę, że zachodzi wielki proces przejścia od dotychczasowego „adwokatowania” interesom narodowym, do „adwokatowania” interesom ludzkim. Józef Mackiewicz. Zwycięstwo prowokacji, 1962

Myśl polityczna Adolfasa Damušisa a aktualny stan państwa Drukuj
Autor: Inf. wł.   
Niedziela, 18 czerwca 2017

[…] Po utracie suwerenności państwa – ratować suwerenność myśli. Józef Mackiewicz. Zwycięstwo prowokacji.

Wczoraj w Bibliotece Narodowej im. Martynasa Mažvydasa w ramach studium myśli politycznej Adolfasa Damušisa zakończyła obrady dwudniowa konferencja pt. „Mūsų šimtmetis: tauta demokratinės valstybės kūrybos ir griovimo kryžkelėse“(Nasze stulecie: naród na rozdrożu budowy demokratycznego państwa i jego burzenia).

Dwudniowa interesująca dyskusja z udziałem przedstawicieli środowiska Litwinów z USA i młodzieży - o naszej historii, stanie państwa i myśli politycznej A. Damušisa, była jedną z cegiełek budowy państwa, którego celem najwyższym jest dobro obywateli  w nawiązaniu do ich pamięci historycznej, tradycji i tożsamości narodowej.

Konferencja była też znakiem aktywizacji działalności Centrum studiów demokracji im. A. Damušisa, które od roku 2013 działało przy Uniwersytecie im. Michała Romera, a obecnie jego siedziba została przeniesiona do  odnowionej Biblioteki Narodowej.

***

Adolfas Damušis (1908 – 2003) – litewski naukowiec, działacz oporu sowieckiemu i hitlerowskiemu okupantom, niezłomny bojownik o niepodległy byt państwowy Litwy..

Na zdjęciu: na pytania uczestników konferencji odpowiada jeden z referentów prof. Alvydas Jokubaitis

Filmy video: fragmenty konferencji.