…My, Wilnianie…(…) Tuśmy wrośli od wieków, w tę Ziemię Wileńską i nikt jej obrazu z serca nam wyrwać nie jest w stanie. I po największej nawet burzy, ci z nas, co się ostali, zdrowi czy ranni, z okopów, lasu czy piwnic, z zagranicy, czy tylko z domu, wrócimy do swej ziemi i będziemy ją orać. Józef Mackiewicz. Gazeta Codzienna, 1939

Dyskusja o roli i stanie środków masowego przekazu Drukuj
Autor: Inf. wł.   
Środa, 28 lutego 2018

Wczoraj w Ratuszu Wileńskim odbyła się obszerna dyskusja pt. Kokia mūsų žiniasklaida: kiek ji ugdo ir kiek smukdo? (Jakie są nasze środki masowego przekazu – wychowują czy też niszczą?), zorganizowana przez Instytut Polityki Kultury.

Zabierający głos krytycznie ocenili stan środków masowego przekazu, w tym telewizji publicznej LRT, które nie spełniają swojej misji i sprzyjają przyspieszaniu emigracji i pogłębianiu się innych negatywnych procesów społecznych.

Opanowanie podstawowych stanowisk w państwie przez osoby reprezentujące sowiecką nomenklaturę i zlanie się jej ze środkami masowego przekazu uniemożliwia obywatelom dotarcia do informacji o stanie państwa i rzeczywistych wewnętrznych zagrożeniach.

Szczególne opłakany stan przedstawiają środki masowego przekazu tzw. mniejszości narodowych, kontynuujących działalność na bazie byłych sowieckich pism i pracowników z tamtej epoki. Istnienie takich środków masowego przekazu jest wyraźnie szkodliwe dla społeczenstwa, tym bardziej, iż są utrzymywane głównie z budżetu państwa.

Organizatorzy spotkania zamierzają opracować propozycje i wnioski, które padły w trakcie dyskusji i przedstawić je społeczeństwu oraz kompetentnym władzom.

Na zdjęciu: prezydium spotkania.

Film video: fragmenty dyskusji