…Historia jest bardzo długa i bardzo zawiła. Chodzi o to, że ongiś, dawno, było państwo nie tyle bogate, co wielkie i, jak na mój gust, piękne, pod nazwą Wielkie Księstwo Litewskie. I oto raptem wszyscy wyrzekli się po nim sukcesji… Józef Mackiewicz.  Kultura, 1954

O kulturze etnicznej w czasach sowieckich Drukuj
Autor: Inf. wł.   
Czwartek, 19 kwietnia 2018

Wczoraj w wileńskim Domu Sygnatariuszy z referatem na temat stanu kultury etnicznej w czasach sowieckich i jej wpływie na formowanie postaw i nastrojów wolnościowych wystąpiła prof. Ainė Ramonaitė.

Referat i dyskusję, nawiązującą do referatu, ubogacił koncert folklorystycznego zespołu Uniwersytetu Wileńskiego „Ratilio” pod kierunkiem Mildy Ričkutė.

Zespół folklorystyczny „Ratilio”, działający od roku 1968, prowadził również w minionej epoce opór wobec sowietyzacji litewskiej kultury.

Na zdjęciach: śpiewa zespół folklorystyczny „Ratilio”; referat wygłasza prof. Ainė Ramonaitė.

Filmy video: fragmenty referatu i koncertu