…Genezy koncepcji mojej skłonny jestem dopatrywać się w założeniach politycznych W. Ks. Witolda: obydwa państwa utworzyły wówczas związek, który upodobnić można do dwóch ludzi opartych wzajem plecami, a zwróconych twarzami w przeciwległe strony. Wielkie Księstwo Litewskie na wschód, Korona na zachód. W ten sposób każde z tych państw miało zabezpieczone tyły. Nic oczywiście nie stało na przeszkodzie, aby działać miały, zależnie od okoliczności, w jednym kierunku wspólnie. Józef Mackiewicz. Prawda w oczy nie kole, 2002

O kulturze etnicznej w czasach sowieckich Drukuj
Autor: Inf. wł.   
Czwartek, 19 kwietnia 2018

Wczoraj w wileńskim Domu Sygnatariuszy z referatem na temat stanu kultury etnicznej w czasach sowieckich i jej wpływie na formowanie postaw i nastrojów wolnościowych wystąpiła prof. Ainė Ramonaitė.

Referat i dyskusję, nawiązującą do referatu, ubogacił koncert folklorystycznego zespołu Uniwersytetu Wileńskiego „Ratilio” pod kierunkiem Mildy Ričkutė.

Zespół folklorystyczny „Ratilio”, działający od roku 1968, prowadził również w minionej epoce opór wobec sowietyzacji litewskiej kultury.

Na zdjęciach: śpiewa zespół folklorystyczny „Ratilio”; referat wygłasza prof. Ainė Ramonaitė.

Filmy video: fragmenty referatu i koncertu