…Społeczeństwo dojrzałego narodu winno być jak rozwarty szeroko wachlarz. Niewątpliwie tak. Dodałbym od siebie, że im więcej ponad 180 stopni rozwarcia tego wachlarza, tym więcej świadczy o dojrzałości, dynamice, a więc i bogactwie myśli społeczeństwa. Podczas gdy zwinięty w mocnej garści robi wrażenie raczej krótkiej pałki.  Józef Mackiewicz. Kompleks niemiecki. Kultura, 1956

Jubileusz 55.lecia chóru „Gabija” Drukuj
Autor: Inf. wł.   
Niedziela, 26 maja 2019

Wczoraj uroczystym koncertem w teatrze Vaidil akademicki chór Uniwersytetu Technicznego im. Giedymina pod batutą Rasy Viskantaitė zaznaczył swoje 55 urodziny.

Był to swoisty wzruszający zjazd kilku pokoleń chórzystów „Gabii” i ich rodzin, którzy przyczynili się ku temu, aby nie bacząc na różne zmiany  na uczelni – pieśń mogła ujść cało.

Na zdjęciu: chór w czasie świątecznego koncertu przyjmuje pozdrowienia od przyjaciół.

Film video: jubileuszowy koncert „Gabii” (ukaże się po opracowaniu).