…Genezy koncepcji mojej skłonny jestem dopatrywać się w założeniach politycznych W. Ks. Witolda: obydwa państwa utworzyły wówczas związek, który upodobnić można do dwóch ludzi opartych wzajem plecami, a zwróconych twarzami w przeciwległe strony. Wielkie Księstwo Litewskie na wschód, Korona na zachód. W ten sposób każde z tych państw miało zabezpieczone tyły. Nic oczywiście nie stało na przeszkodzie, aby działać miały, zależnie od okoliczności, w jednym kierunku wspólnie. Józef Mackiewicz. Prawda w oczy nie kole, 2002

Obchody Dnia Archiwów Drukuj
Autor: Inf. wł.   
Piątek, 07 czerwca 2019

W związku z międzynarodowymi obchodami w dniu 9 czerwca Dnia Archiwów wczoraj w Wilnie i regionalnych filiach Państwowego Archiwum Litwy otwarto wystawy dokumentów i zdjęć, odbyły się spotkania, dyskusje i wycieczki.

W Archiwum Specjalnym Litwy odbyła się prezentacja oryginału Deklaracji Rady Walki o Wolność Litwy z dnia 16 lutego 1949 roku oraz licznych dokumentów i zdjęć, dotyczących walk partyzanckich na Żmudzi.

Przed zgromadzonymi wystąpił autor pieśni i ich wykonawca Povilas  Girdenis.

Na zdjęciu: P. Girdenis w Archiwum Specjalnym.

Film video: fragmenty spotkania w Archiwum Specjalnym (ukaże się po opracowaniu).