Prawda jest nieznana, i prawdopodobnie, w obecnym stanie rozwoju gatunku ludzkiego, nigdy poznana nie będzie. Natomiast to, co stanowi najwznioślejszą cechę tego gatunku, to przyrodzony pęd do poszukiwania prawdy. Ten pęd świadczy o “uduchowieniu" naszego gatunku, wyrażonym w jego - kulturze, wszelkie zatem warunki zewnętrzne, ustroje państwowe, czy idee, wzbraniające lub tylko ograniczające prawo do poszukiwania prawdy, stają się automatycznie wrogami kultury ludzkiej. Józef Mackiewicz. Gdybym był chanem… Kultura, 1958

Prezentacja książki o drodze życia księdza Vladasa Jazukevičiusa Drukuj
Autor: Administrator   
Niedziela, 30 czerwca 2019

Dziś w wileńskim kościele pw. św. Mikołaja odbyła się prezentacja książki „Dievo valios keliais” (Drogą woli Bożej), przedstawiającą drogę życia księdza Vladasa Jazukevičiusa (1886 – 1959), który obok takich postaci jak J. Basanavičius, A. Smetona, bracia Vileišisowie, Al. Stulginskis, D. Malinauskas, przyczynił sie do uzyskania przez Litwę niezależnego państwowego bytu.

W tym kościele ks. Vladas Jazukevičius pełnił obowiązki duszpasterza w latach 1912 – 1924.

Książka składa się z dwóch części. Pierwsza część – to osobiście spisane, jako świadka historii, wspomnienia, obejmujące również okres kolejno zmieniających się okupacji Wilna na początku XX wieku – niemieckiej, bolszewickiej i polskiej.

Na drugą część dzieła złożyły się wspomnienia o księdzu Vladasie Jazukevičiusie tych, którzy znali go osobiście i z nim współpracowali.

Materiały dobrali i do druku przygotowali Rūta Ratkevičienė ir dr. Mindaugas Bloznelis, znaczna część których ukazała się po raz pierwszy.

Książkę wydało wydawnictwo „Margi raštai“, ISBN 978 - 9986 – 09 – 493 – 7, str. 262. Książka jest bogato ilustrowana.

Na zdjęciach: okładka książki; osoby prezentujące książkę, Rūta Ratkevičienė w środku.

Film video: fragmenty prezentacji książki (ukaże się po opracowaniu).