…Zróżnicowany narodowościowo kraj nasz stanowi część Litwy hi­storycznej - i nas - ludzi mego pokolenia - wychowywano jako Li­twinów, oczywiście w tym znaczeniu, w jakim był Litwinem Mickie­wicz, gdy wołał: „Litwo, ojczyzno moja”. Marian Zdziechowski. Idea polska na kresach, 1923

Obchody Dnia Państwa Drukuj
Autor: Inf. wł.   
Niedziela, 07 lipca 2019

6 lipca w całym kraju uroczyście zaznaczono Dzień Państwa (Dzień Koronacji Króla Litwy Mendoga).

Oprócz szeregu imprez widowiskowo – rozrywkowych od kilku lat tradycją tego święta jest wykonanie o godz. 21 czasu krajowego przez Litwinów na całym świecie hymnu narodowego „Tautinė giesmė”.

Wczoraj jednym z miejsc wykonana hymnu narodowego w Wilnie było podwórko Pałacu Wielkich Książąt Litewskich z udziałem chóru chłopięcego „Ąžuoliukas”

Na zdjęciu: wczoraj o godz. 21 w podwórku Pałacu Wielkich Książąt Litewskich.

Film video: uroczyste wykonanie hymnu narodowego.