…Zróżnicowany narodowościowo kraj nasz stanowi część Litwy hi­storycznej - i nas - ludzi mego pokolenia - wychowywano jako Li­twinów, oczywiście w tym znaczeniu, w jakim był Litwinem Mickie­wicz, gdy wołał: „Litwo, ojczyzno moja”. Marian Zdziechowski. Idea polska na kresach, 1923

VI Święto Teatru w Dvarčionys Drukuj
Autor: Inf. wł.   
Poniedziałek, 26 sierpnia 2019

Wczoraj po raz szósty na obrzeżach Wilna w dzielnicy Dvarčionys odbyło się Święto Teatru, gromadząc liczne grono sympatyków tego rodzaju widowisk.

Przed zgromadzonymi wystąpiły trupy teatralne Teatru „Taškas” z Kłajpedy oraz Teatru Małego z Kelmė.

Między spektaklami teatrów swoje słowno - muzyczne przedstawienie zaprezentowała Veronika Povilionienė i zespół „Blezdinga“.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa sztuki miejscowych twórców.

Na zdjęciu: migawki ze święta.

Film video: fragmenty święta (ukaże się po opracowaniu).