…I wypuściłbym na Europę patrole mongolskich opryczników, aby nahajami z byczej skóry, strzegły wolności słowa, i nie dopuszczały przemocy jednego z tych słów nad drugim. Bo nie to wydaje mi się najważniejsze w życiu, jakie kto ma przekonania, a to jedynie - by każdy je mógł swobodnie wypowiadać. Józef Mackiewicz. Gdybym był chanem… Kultura, 1958

Wielcy romantycy u źródeł odrodzenia Drukuj
Autor: Inf. wł.   
Czwartek, 15 grudnia 2011

Od kilku lat Muzeum Narodowe Litwy w okresie październik – kwiecień organizuje cykl tematycznych wykładów i spotkań, które swoją treścią daleko wybiegają poza ramy obszaru bezpośredniego zainteresowania Muzeum.
Tematyka tegorocznych spotkań, które już się przyjęły w postaci Czwartkowych Wieczorów Historii i Kultury w Muzeum Narodowym, jest poświęcona narodowemu odrodzeniu Litwy w wieku XIX i na początku wieku XX.

Tematem dzisiejszego spotkania, referat na którym wygłosiła historyk Vida Girininkienė, byli wielcy litewscy romantycy - Simonas Daukantas (1793 – 1864)  i Adam Mickiewicz (1798 – 1855), których zbieżność dróg życiowych, w tym studia na Uniwersytecie Wileńskim oraz zainteresowanie ideami romantyzmu, wyniosły  na czoło listy historycznych postaci, które znalazły się u  źródeł  odrodzenia narodowego.

S. Daukantas – litewski historyk, pisarz, autor pierwszej historii Litwy w języku litewskim, był romantycznym  ideologiem odrodzenia narodowego. A. Mickiewicz, który wskrzesił historyczną pamięć okresu świetności WKL, był również tym, którego twórczość pobudzała potrzebę i upowszechniała  ideę wolności oraz niepodległości narodów. Dlatego w późniejszych wydarzeniach historycznych, które zaowocowały odrodzeniem Litwy i Polski, winniśmy dostrzegać również wpływy dorobku Simonasa Daukantasa oraz Adama Mickiewicza.

Nie mniej interesujące spotkania odbędą się również w styczniu, lutym, marcu i kwietniu.

 Na zdjęciu: historyk Vida Girininkienė w czasie wykładu.